Det er enkelt å få et tilbud fra oss

Når du sender inn skjema «Send tilbud» på en HP modell, så skjer følgende:

• Vi svarer med en e-post med noen spørsmål enkel behovsanalyse.
• Vi gir et tilbud ønsket modell eller kommet med forslag annen modell basert på behovsanalysen.
• All analyse vil være basert på tilstrekkelig ytelse i henhold til bruker behov og lavest mulig trykkekostnader.

Alle henvendelser blir tatt hånd om av salgskonsulenter hos oss.

• Det sendes en enkel leieavtale som mottas og bekreftes per e-post.
• I leieavtalen står i leieperiode, oppsigelsestid og økonomiske forhold.
• Det avtales leveringstidspunkt for oppsett og installering avtalt HP skriverløsning.
• Vi leverer rekvisita og utfører service etter behov i hele avtale perioden.