Ofte stilte spørsmål:

1. Hvordan velge rett kontorprinter?

Sett opp et scenario hvordan du tror trykkeaktiviteten vil skje i bedriften. Hvor mange ansatte er dere og hvor mange sider per dag per ansatt.

Eksempel 5 ansatte med estimert 20 sider hver dag er lik 100 til sammen ganger med 20 arbeidsdager er lik 2000 sider per måned. Totalt 24000 sider per år.

Det er forskjell i leie pris på en kontorprinter som trykker 24000 sider og en som skal trykke 240000 sider per år.

Hvordan skal dokumenter behandles via skanner. Eksempelvis alle skal skanne til egen e-post adresse og dokument rutes videre derfra. Eller det skal skannes direkte til regnskapsfører, direkte til andre personer eller til lagring i «skyen». Det er mange muligheter.

Tenk litt igjennom hvordan bedriften ønsker å arbeide med dokumenter med bruk av kontorskriveren. HP skrivere har tilgjengelig små programmer som gjør det effektivt å håndtere dokumenter på forskjellige måter.

Hvilke papirformat trenger bedriften og hvilken kvalitet ønskes. Er det nok med A4 format eller vil bedriften også ha A3 format?

Bruk litt tid å tenk igjennom hva dere ønsker av oppgaver utført på en multifunksjonsskriver.

Lage en liste med punkter. Send den til oss på printer@printernorge.no. Vi vil da komme med forslag til løsning. Dette gjennom en prat med kontakt person i bedriften og selger hos oss.

2. Lease eller leie kontorprinter?

Ved leasing gjøres dette via et finansieringsselskap. Det inngås en avtale salgspris på laserskriver og det settes opp en avtale med finansieringsselskap. Denne løper som regel i 60 måneder. Man er da låst til avtalen i denne perioden.

Ved leie så gjøres dette direkte med Kontorprinter.no/Printer Norge AS. Det inngås en enkel leieavtale som vil ha en stor grad av fleksibilitet når det gjelder forhold som bytte av skriverløsning og oppsigelse.

Nyetablerte bedrifter bør helst ikke inngå en leasingavtale. Man vet ikke hva fremtiden bringer og fleksibilitet vil være meget viktig.

3. Oppsigelse av avtalen

Ved leie hos Kontorskriver/Printer Norge As er det normalt løpende tre måneder oppsigelsestid.
Dette gir en meget god fleksibilitet for bedriften som leietaker.

Utstyr kan skiftes ut hvis man f.eks. trenger en større kraftigere kopimaskin med flere bruksområder.

Det kan også oppstå andre forhold og situasjoner som gjør at man ønsker å si opp avtalen.

4. Gebyrer

Ved leie kopi print løsning hos Kontorprinter.no/Printer Norge AS så er det ingen etableringskostnad leieavtale, ingen faktura eller termin gebyr, ingen support og/eller software lisens avgift, periodisk system- eller vedlikeholds gebyr m.m.

5. Frakt, oppsett og installasjon. Retur EE-avfall.

Vi organiserer frakt. Timepris utpakking, oppsett og installasjon kr. 925,-/time. Installasjon er tilkobling til nettverk/trådløs ruter.

Innstillinger på skriverløsning etter retningslinjer gitt egen IT avdeling/ansvarlig eller bedriftens IT leverandør.

Vår servicetekniker har denne kontakten på vegne av leietaker.

Vi ordner retur gammel skriverløsning til EE-avfall.

6. Hva koster det å trykke på kopimaskin?

Det er forskjell i de ulike modeller.

Valg av skriverløsning blir en avveining mellom kapasitet/størrelse, leiepris og pris skriverrekvisita. Sjekk trykknapp «økonomi» de ulike modeller vi tilbyr.

Våre selgere hjelper med tall eksempler ut i fra analyse behov kopi print skriverløsning.

Ta kontakt med oss på printer@printernorge.no.

7. Kan jeg selv installere multifunksjonsskriver?

Ja , det er fullt mulig. Har du kunnskap innen data så kan du sette opp skriver selv i nettverk med diverse brukerinnstillinger. Vi kan sende multifunksjonsskriver til bedriftens adresse så setter dere den opp selv.

Etter at skriverløsning er blitt levert kan vi gi hjelp via vårt Supportsenter. Her sitter kvalifiserte serviceteknikere som kan bidra per telefon, e-post eller via TeamViewer/fjernsupport.

8. Forsikring av skriver

Ved tyveri, hærverk eller brann kan leietaker bruke bedriftens egen næringsforsikring eller inngå en egen avtale med Kontorskriver/Printer Norge AS.

Det avtales i leieavtalen.

9. Kan kostnader stige?

Leieavtaler kan justeres etter konsumprisindeksen.

Skriverrekvisita som tonerkassetter kan pris justeres ved endringer i fra skriverprodusenters distributører.

10. Er det noen minimumskostnader?

Det er ikke lagt inn minimums krav til forbruk rekvisita som faktureres uansett bruk eller ikke.

Man betaler for forbruk ved kjøp av tonerkassetter/skriverrekvisita etter behov.

I våre pris per kopi avtale (klikkprisavtale) så er det samme forhold her.

11. Kan jeg kjøpe maskinen i leietiden?

Det kan bedriften.

Men hva er poenget med å eie en gjenstand som faller i verdi lik en stein som kastes i vannet?

Med våre billige leieavtaler så er det bruk og driftssikkerhet samt fleksibilitet som er det viktigste.

Vi kan ved alle tidspunkt i avtalen bli enige om en pris kjøp hvis det er ønskelig.

12. Leie-/leasingavtale

Leieavtale

Det inngås leieavtale med Printer Norge AS. Dette i en egen leieavtale som godkjennes av leietaker.

Dette etter at tilbud er mottatt per e-post og vurdert i henhold til ønsket skriverløsning med tilhørende tekniske spesifikasjoner.

Dette med innhold i tilbud og linker til ekstern informasjon gitt i tilbud om valgt skriverløsning.

Leieavtale regulerer enkelt leieforholdet som leiebeløp, leietid, oppsigelsestid og andre enkle kontraktsmessige forhold.

Leieavtalen signeres og/eller sendes i retur per e-post med bekreftelse.

Det kan i enkelte tilfeller også bli gitt tilbud om leasingavtale via finansiering-/leasing selskap. Printer Norge tar et forehold om at dette kan være en valgt finansieringsmetode etter egen vurdering i hvert enkelt tilfelle.